Plano, (lat., af planus flad), om papir i plane, ikke falsede ark.