Pickup, (af eng. pick 'samle' og up 'op'), elektromekanisk omsætter af grammofonpladens svungne riller til analoge, elektriske svingninger. Den almindelige pickup bygger på det elektrodynamiske princip (se mikrofon), hvor pickupnålen er fastgjort til en svingspole i et magnetfelt (eng. moving coil). Pickupnålens mekaniske svingninger ved kontakt med pladerillerne inducerer herved elektriske svingninger i spolen, som derefter forstærkes. Det omvendte princip (eng. moving magnet), hvor pickupnålen er forbundet til en lille magnet, som bevæges inden i en svingspole, benyttes også.