Picardisk, sammen med vallonsk den nordligste dialekt af langue d'oïl. Picardisk adskiller sig tydeligst fra centralfransk ved at lat. k- bliver [ʨ] foran e og i, jf. lat. centum, pic. chent over for fr. cent '100', men bevares som k- foran a, jf. lat. causa, pic. kose over for fr. chose 'ting', samt udvikling af lat. -ellu foran konsonant til pic. -iau over for fr. -eau, jf. lat. castellos, pic. kastiaus over for fr. châteaux 'slotte'. Morfologisk adskiller picardisk sig fra centralfransk, ved at den bestemte artikel er le i begge køn, men femininumformen smelter ikke sammen med præposition, jf. fem. de le over for mask. du. Dialekten var bærer af en betydelig litteratur i 1200-t. Se også fransk.