Pesticider, plantebeskyttelsesmidler, kemiske bekæmpelsesmidler, der anvendes mod skadelige organismer i plantekulturer, fx herbicider mod ukrudt, baktericider mod bakterier, fungicider mod svampe, acaricider mod mider, nematicider eller vermicider mod orme, molluskicider mod snegle, insekticider mod insekter samt rodenticider mod gnavere. Pesticiderne kan ved deres direkte giftvirkning eller spredning i miljøet påvirke mennesker eller andre organismer, se miljømedicin. Se også biocider og plantesygdomme.