Personlig hæftelse er den gæld, man hæfter for med hele sin formue. Personlig hæftelse for et lån indebærer, at en kreditor kan gøre gældskravet gældende mod ethvert formueaktiv, man ejer, fx ved at gøre udlæg i det pågældende aktiv og sætte det på tvangsauktion.