Peroxidaser er enzymer, som reducerer hydrogenperoxid til vand under samtidig oxidation af et organisk stof. Peroxidaser findes i planter og dyr og hører til enzymgruppen oxidoreduktaser.