Oxidaser, enzymer, som katalyserer oxidation af stoffer, hvorunder oxygen er elektronacceptor, dvs. at der overføres elektroner til oxygen (O2) fra det stof, som bliver oxideret. Oxidaser tilhører enzymgruppen oxidoreduktaser.