Perkolat, i miljøsammenhæng regnvand, der er sivet gennem en losseplads. Under passagen opløses stoffer fra affaldet, så perkolatet bliver forurenet. Perkolat fra lossepladser med husholdningsaffald indeholder høje koncentrationer af biologisk nedbrydeligt organisk stof og ammonium. Se losseplads.