Periplasmatisk rum, (1. ord af peri- og afledn. af plasma), det snævre spalterum mellem yder- og indermembran hos gramnegative bakterier. Rummet indeholder bl.a. et tyndt lag af indbyrdes sammenbundne protein- og kulhydratmolekyler, peptidoglykan (murein), der har en betydelig mekanisk styrke og bl.a. hindrer, at bakterien sprænges osmotisk i ferskvand. Se bakterier og celle.