Periferi er i matematik en lukket kurve, som afgrænser en plan figur; især brugt om en cirkel. Længden af kurven kaldes perimeteren eller omkredsen af figuren.