Penten er en alken med fem isomerer, som er væsker med kogepunkter mellem 20,1 ° og 38,6 °C. Penten anvendes til fremstilling af pentylalkoholer.