Alken er et carbonhydrid, som indeholder én dobbeltbinding og har den almene formel CnH2n; se alkener.