Pauperisme er fattigdom som samfundsfænomen i modsætning til individuel fattigdom. I 1800-tallet medførte den tidlige industrialisering og væksten i befolkningstallet, især i England, en dyb forarmelse af store befolkningsgrupper. Det diskuteredes, bl.a. af Karl Marx, om kapitalismen uvægerligt ville øge fattigdommen, og om staten burde modvirke dette gennem et socialt sikringssystem.