Parafysik, (af para- og fysik), studiet af fysiske fænomener, der tilsyneladende ikke kan forklares inden for rammen af alment accepterede naturlove eller kræver indførelse af nye energiformer som "psykisk energi". Parafysikken kan således siges at forsøge at udvide fysikkens begreber til at forklare paranormale hændelser (jf. parapsykologi). Visse fortolkninger af kvantemekanikken, der betoner iagttagerens rolle stærkt, er fx blevet taget til indtægt for, at bevidstheden kan indvirke på fysiske systemer vha. såkaldte psi-kræfter. Sådanne effekter har dog ikke kunnet vises i kontrollerede empiriske forsøg.