Papaya er det danske navn for planteslægten Caricaog frugten fra almindelig papaya, C. papaya.