Panmiksis, tilfældig parring, i populationsbiologi og -genetik det forhold, at alle mulige kombinationer af parringer mellem en populations hanner og hunner er lige sandsynlige. Er dette tilfældet, dvs. populationen er panmiktisk, kan fordelingen af genotyper beskrives vha. Hardy-Weinberg-loven. I naturlige populationer forekommer parringer dog ofte mindre tilfældigt; fx er parringer mellem enten ens eller forskellige genotyper ofte hyppigere end forventet under antagelsen af panmiksis. Afvigelser fra panmiksis kan fx skyldes seksuel selektion.