Panbevægelser, (1. led pan-, se pan(to)-), politisk-kulturelle bevægelser og idéstrømninger, som tilstræber en samling eller et nærmere samarbejde mellem folk og stater i kulturelt ensartede områder. Panbevægelser er oftest opstået i forbindelse med nationale vækkelser og dannelsen af nationalstater, men de peger ud over den enkelte nationalstats rammer. Blandt de mest betydningsfulde er den panamerikanske bevægelse, som tidligt i 1800-t. søgte at samle hele Latinamerika og siden har dannet basis for flere forsøg på politisk samarbejde i regionen. Også den panslaviske bevægelse har historisk haft stor betydning. Panarabiske og panislamiske bevægelser har sammen med panafrikanske i nyere tid spillet en væsentlig rolle som fundament for regionale forsøg på politisk og økonomisk samarbejde. I forbindelse med opløsningen af den tidligere Sovjetunion er der dukket flere panbevægelser op, bl.a. en pantyrkisk, som søger at forene de tyrkisktalende folkeslag.