Oxyduler, tidligere, især på tysk anvendt om binære forbindelser af oxygen, hvor det andet grundstof har dets laveste oxidationstrin, fx kvælstofoxydul, nu kaldet dinitrogenoxid, N2O.