Ovn, lukket rum ofte med ildfaste vægge, der kan opvarmes kraftigt med det formål at ophede eller forbrænde indlagte emner. Modsætningen til ovnen er den åbne herd. I det følgende skelnes der mellem industrielle ovne og ovne til husholdningsbrug og husopvarmning. Ovne til opvarmning af vand og damp, bl.a. i kraft- og fjernvarmeværker, betegnes kedler (se kedel og dampkedel).