Orlogsflag, nationalflag, der føres af krigsskibe. Orlogsflaget kan være identisk med handelsflaget, afvige mere eller mindre fra det eller være helt anderledes. Fx er det amerikanske orlogsflag identisk med handelsflaget, mens det danske afviger ved at have splitter, andre proportioner og en dybere rød farve; det britiske orlogsflag (White Ensign) er det engelske flag med Union Jack i øverste stangfelt, og det russiske, et hvidt flag med et blåt andreaskors, adskiller sig helt fra handelsflaget med dets vandrette hvide, blå og røde bjælker.