Handelsflag, flag, som et lands privatejede skibe sejler under. I Danmark er det almindelige handelsflag stutflaget, dvs. et rektangulært dannebrogsflag uden flige; dog har færøske og grønlandske skibe tilladelse til at sejle under eget flag. Private kan efter særlig tilladelse sejle under splitflag, dvs. et dannebrogsflag med flige, der er forsynet med et særligt mærke, således fx ØKs skibe, postførende skibe og lystfartøjer. Se også Danmark (nationalflag) og orlogsflag.