Ordinataksen er den lodrette akse i et retvinklet koordinatsystem.