Ordinat er i matematik koordinaten med hensyn til andenaksen (ordinataksen), se koordinatsystem.