Onomastikon - leksikologi, (af gr. onomastikon 'vedr. navne'), navneordbog; i antikken også tematisk (modsat alfabetisk) ordnet ordbog. I moderne betydning er onomastikon tillige betegnelse for navnedelen af et menneskes ordforråd. Se leksikografi og leksikologi.