Obstruent, (afledt af lat. obstruere 'bygge op foran, spærre', af ob- og struere 'bygge'), sprogvidenskabelig betegnelse for konsonant, der dannes enten med komplet lukke for luftens passage gennem munden eller med en hindring for luftens passage på artikulationsstedet, hvorved der dannes friktionsstøj. Obstruenter omfatter således klusiler som dansk p og b, frikativer som dansk f og s, affrikater som engelsk [ʧ], fx church 'kirke', samt tysk [ʦ], fx Zahl 'tal'.