Obligationsretlig grundsætning er en regel, som har udviklet sig i retspraksis, og er i visse tilfælde senere blevet lovfæstet (kodificeret) i fx Købeloven , som i stort omfang hviler på almindelige obligationsretlige grundsætninger. Obligationsretlig grundsætning er et princip, der går på tværs af alle kontrakttyper. Eksempelvis loyalitetskravet (indholdet varierer henset til kontrakttype), hævebeføjelsen forudsætter væsentlig misligholdelse og nærmest til at bære risikoen i kontraktretten.