Oase, isoleret, vegetationsdækket område i en ørken. Normalt ligger oaser i lavninger, hvor grundvandsspejlet er tæt ved overfladen og evt. træder frem i form af artesiske kilder. Oaser har hyppigt været lokaliserende for bosættelse i ørkenområder som fx ved Siwa i Egypten.