Nukleaser er en gruppe af enzymer, der findes i alle levende organismer, og som katalyserer nedbrydningen af nukleinsyrer (DNA og RNA). Der skelnes mellem deoxyribonukleaser (DNaser) og ribonukleaser (RNaser) og endo- og eksonukleaser.