Novice, person, som gennemgår prøvetiden, noviciatet, i en katolsk orden. Efter en tid som postulant (af latin postulare 'kræve, forlange'), hvor man følger ordenens liv, men når som helst kan forlade det, bliver man som novice optaget i ordenen ved en højtidelig iklædning for derefter under vejledning af en novicemester at lade sig indføre i et dybere trosliv. Noviciatet varer 1-2 år og slutter med aflæggelse af de første, tidsbegrænsede ordensløfter.