Ordensløfte, i den katolske kirke et frivilligt, offentligt løfte, som efter afsluttet prøvetid aflægges over for en ordensforesat, hvorved der opnås medlemskab af en orden. Ordensløftet bygger på de tre evangeliske råd, fattigdom, kyskhed og lydighed. I nogle ordener aflægges desuden løfte om fx at arbejde i missionen. Man skelner mellem tidsbundne løfter, som gælder for en bestemt tidsperiode, og de evige løfter, som er den livsvarige binding til en bestemt orden og er kirkeretligt bindende. De kan både aflægges af mænd (munke) og kvinder (nonner, søstre).