Non sequitur er i logikken en bred betegnelse for fejlslutninger, ved hvilke en konklusion ikke følger af præmisserne. Fejlslutningerne skyldes, at konklusionens eventuelle sandhed ikke har noget med præmisserne at gøre.