Nomotetisk bruges om videnskab, der søger at være lovopstillende. Naturvidenskab kan siges at forsøge at opstille almene love, mens åndsvidenskaber, dvs. humaniora og samfundsvidenskab, er idiografiske.