Nitrogenase, enzym hos visse bakterier, der kan reducere frit kvælstof (N2) til ammoniak (NH3) (se nitrogenfiksering). Nitrogenase inaktiveres af fri ilt; dette problem løses i fx bakterieknolde, ved at ilten bindes til proteinet leghæmoglobin.