Nigudekreds er en gruppe af ni egyptiske guder. Ifølge myten opstod den ældste nigudekreds i Heliopolis og omfatter de første fire generationer af guder, nemlig Atum, Shu og Tefnut, Geb og Nut, samt Osiris, Isis, Nephtys og Seth. Striden om tronfølgen efter Osiris' død blev afgjort af denne kreds, hvis medlemmer sammen med lokale byguder indgår i andre nigudekredse fra Memphis, Abydos og Theben.