Shu er en oldegyptisk gud, der repræsenterer liv. Shus opståen er livs opståen, der manifesteres i luft, lys og vand. I den heliopolitanske nigudekreds danner Shu sammen med sin søster Tefnut det første gudepar, hvor det maskuline og det feminine aspekt er adskilt. De er børn af urguden Atum, der avler dem med sig selv. I de egyptiske fremstillinger af kosmos adskiller Shu som en stående mand Geb (Jorden) og Nut (Himlen).