Neomalthusianisme, (af neo- og malthusianisme, efter T.R. Malthus), befolkningsanskuelse, som anser befolkningsudviklingen for at udgøre den vigtigste årsag til de eksisterende globale, økonomiske og sociale problemer. Se befolkning.