Nazisme, ty. Nazismus, er forkortelse for Nationalsozialismus, se nationalsocialisme.