naturovervågning

Artikelstart

Naturovervågning, systematisk indsamling af biologiske og andre data i et område med det formål at følge og dokumentere tilstanden i naturen. Herigennem vurderes effekter af en indsats som grundlag for eventuelle justeringer eller nye initiativer til forbedring af forholdene i naturen. Natur- og miljøovervågningen skal sikre en målrettet indsats for beskyttelse af arter og levesteder.

Den første systematiske naturovervågning begyndte i de naturreservater, som etableredes med Jagtloven af 1931. Her har man systematisk fulgt naturens tilstand og udviklingen i især fuglelivet, fx bestanden af skarver på Vorsø i Horsens Fjord. Også uden for disse områder er fuglelivet i en lang årrække blevet intensivt overvåget, først og fremmest af Dansk Ornitologisk Forening. Det sker ved at følge fugletræk i forår og efterår, tælle reder, ringmærke fugle og vurdere antallet af arter i fældningsområder samt ved landsdækkende punkttællinger i yngletiden og om vinteren.

I 1970'erne blev overvågningen en fast del af natur- og miljøbeskyttelsesarbejdet, bl.a. i arbejdet med naturplaner i NATURA 2000-områder. Se også miljøovervågning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig