Naftener er den del af råolien, der består af cyklopentan- og cyklohexanderivater. Indholdet af naftener i råolie varierer stærkt med oprindelsen, fra få procent til 40 procent.