Myrepindsvin, hører til familien Tachyglossidae. Den almindeligste art, Tachyglossus aculeatus, det kortsnudede myrepindsvin, er vidt udbredt i Australien og de omkringliggende øer, bl.a. Tasmanien og Ny Guinea, se kloakdyr.