Mulkt, i ældre dansk lovsprog en bøde for bl.a. processuelle forseelser, fx for at have anlagt retssag uden rimelig grund (se unødig trætte), eller til gennemtvingelse af handlingsforpligtelser, såkaldte tvangsmulkter (se tvangsbøde).