Mos majorum, (lat. 'forfædrenes skik og brug') romersk betegnelsen for de mange leveregler, der var knyttet til traditionen, til sædvanen, fædrenes skikke og til den lange række af dyder, der blev sat højt, og som unge romere blev opdraget efter: mod og tapperhed, respekt for guderne, respekt for forældrene og ikke mindst justitia.