Justitia, (latin 'retfærdighed'), romersk gudinde svarende til grækernes Dike. I år 13 indviede kejser Augustus et tempel for denne personifikation af det romerske styre. Vægten, der i antikken var knyttet til den græske gudinde Themis, er i senere europæisk symbolsprog overført til Dike-Justitia-skikkelsen; at hun skulle dømme med bind for øjnene, har ikke rod i antikke forestillinger.