Mortis causa er dispositioner, som oftest testamenter, hvorved en person råder over sine efterladte ejendele, i modsætning til dispositioner, der er bestemt til at opfyldes, mens personen endnu er i live.