Min, fujianesisk, kinesisk dialektgruppe, som tales af ca. 60 mio. i Fujian, dele af Zhejiang og Guangdong samt på Hainan og Taiwan; hertil kommer ca. 10 mio. i bl.a. Thailand, Malaysia og Indonesien. Mindialekterne, der afviger stærkt både fra hinanden og fra mandarin, er præget af visse meget gamle træk, fx mangler f-lyde, mens de stemte initialer b, d, g og slutlydene [p t k m n ŋ] i forskelligt omfang er bevaret. Min kan have op til i hvert fald otte toner og meget komplicerede sandhisystemer.