Mikrosilica, (af mikro- og afledning af silicium), biprodukt ved fremstilling af legeringsmetallet ferrosilicium. Mikrosilica består af kuglerunde, amorfe partikler af siliciumdioxid med en gennemsnitlig diameter på 0,0001 mm. Mikrosilica anvendes især til beton, hvor de fine partikler dels kan fylde hulrummene mellem de ca. 100 gange større cementkorn, dels kan reagere med calciumhydroxid fra cementen og danne bindemiddel (puzzolaneffekt). Mikrosilica kan derfor gøre beton tættere, stærkere og mere holdbar. Det sælges enten som tørt pulver, hvor partiklerne er klumpet sammen i større ansamlinger, kompakteret, eller opslæmmet i vand, kaldet mikrosilicaslurry.