Mesa, plateau eller fladtoppet bjerg, der rejser sig stejlt over en slette. På toppen findes en skorpe af modstandsdygtigt materiale, der begrænser erosionen af de underliggende relativt bløde bjergarter til bjergskråningerne. Store mesaer kaldes table mountains, små buttes, og begge former findes i områder med sparsom vegetation og kraftig erosion, fx i det sydvestlige USA, bl.a. Monument Valley.