Meno forte, (italiensk), betyder 'mindre kraftigt'; anvendes som musikalsk foredragsbetegnelse. Se også forte.