Medier, (af lat. medium i bet. 'mellemled') midler, der benyttes ved kommunikation. Den direkte eller personlige kommunikations medier er tale, gestik og skrift. Massekommunikationens medier er enten trykte, fx aviser og ugeblade, auditive, fx radio og grammofonplader, eller billedbaserede som film, tv og video.