Mediation, (af nylat. mediatio, af mediare 'halvere, være i midten, formidle', af lat. medius 'i midten'), er en forligsforhandling, der gennemføres med bistand af en upartisk, specialuddannet tredjemand, en mediator, se alternativ konfliktløsning.